Co nowego w nowej wersji UFT One 15.0.2?

Co nowego w nowej wersji UFT One 15.0.2?
28 listopada 2020 Borland

10 nowych funkcjonalności w UFT One 15.0.2

Mamy przyjemność ogłosić pojawienie się Micro Focus UFT One 15.0.2!

Ta wersja oferuje ulepszenia umożliwiające szybsze i inteligentniejsze testowanie, pomagając w ten sposób testerom skrócić czas tworzenia i wykonywania testów, zwiększyć zakres testów, zwiększyć odporność zasobów testowych i ograniczyć wysiłki związane z konserwacją i utrzymaniem testów.

Ale nie trzeba wierzyć nam na słowo. Sprawdź 10 nowości w tej wersji.

1. Rozszerzenie o testowanie w oparciu o sztuczną inteligencję

Nowo wprowadzone testowanie w oparciu o funkcjonalność sztucznej inteligencji w UFT One (dawniej HP UFT) rewolucjonizują i inteligentnie zwiększają możliwości zapewniania jakości. Najnowsze ulepszenia w UFT One 15.0.2 oferują możliwość:

 • Rejestrowanie kroków testu SI
 • Uczenie SI obiektów na makietach aplikacji i przygotowywanie testów oparte na sztucznej inteligencji, zanim aplikacja zostanie opracowana
 • Uruchamianie dotychczasowych testów z włączonym „Asystentem transformacji SI”, aby uzyskać podpowiedzi dotyczące zmiany kroków opartych na technologii na kroki oparte na sztucznej inteligencji
 • Automatyczne przewijanie w poszukiwaniu obiektów
 • Punkty kontrolne określające warunki testowe, które musi spełniać aplikacja
 • Wsparcie dla plików graficznych, jako wzorców klas w przypadku kontrolek nie rozpoznawanych przez SI
 • Dodawanie funkcjonalności UFT One SI bezpośrednio za pomocą kreatora instalacji
 • Lokalne zapisywanie opinii i późniejsze wysyłanie, jeśli połączenie internetowe nie jest dostępne w danym momencie
 • Wykonywanie operacji na obiektach „AIText” i na dodatkowych typach kontrolek

Te ulepszenia testowania oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają zespołom używającym UFT One przyspieszenie tworzenia zasobów automatyzacji i zmniejszenie nakładów na utrzymanie dostosowanych do tempa rozwoju aplikacji.

2. Nowa identyfikacja obiektów (spy)

Nowy moduł identyfikacji obiektów w UFT One, znany jako Centrum Identyfikacji Obiektów (OIC), jest wizualnym, intuicyjnym narzędziem do projektowania testów o większej elastyczności i ultranowoczesnej funkcjonalności. Obsługuje te same funkcje, co oryginalny Object Spy, ale wprowadza szereg nowych możliwości, które pozwalają na:

 • Rozpoznawania wielu obiektów
 • Dodawanie wielu obiektów do testu lub do repozytoriów obiektów
 • Modyfikowanie właściwości opisu obiektu testowego, aby dostosować identyfikację obiektu
 • Dodawanie obiektów do zewnętrznych repozytoriów obiektów, które nie są skojarzone z bieżącym testem

Chociaż OIC jest dostępny w nowej wersji UFT One testowo, jest teraz domyślnym narzędziem szpiegowskim. Jeśli jednak wolisz, nadal możesz używać oryginalnego narzędzia Object Spy.

3. Przyspieszenie wydajności

Wrzuć wyższy bieg w UFT One i obserwuj, jak Twoje testy osiągają prędkość nawet trzykrotnie większą!

Szybkość działania UFT One została poprawione, aby przyspieszyć procesy testowe i skrócić czas testów. W tym:

 • WWW: przyspieszone testy internetowe w przeglądarkach Chrome, Chromium Edge i Firefox
 • Rozpoznawanie: wyższy stopień dokładności, szybkości i łatwości użycia identyfikacji obiektów
 • Windows: Ulepszone prędkości testowania standardowych obiektów opartych na systemie Windows
 • Testowanie procesów biznesowych (BPT): znaczące skrócenie czasu wykonywania testów w porównaniu z poprzednimi wersjami BPT

Ponownie, nie wierz nam na słowo. Pobierz UFT One 15.0.2 i przekonaj się o wynikach.

4. Równoległe uruchamianie testów API

Uruchamiaj testy API na wszystkich cylindrach, wykonując wiele testów jednocześnie!

W UFT One 15.0.2 można teraz używać narzędzia ParallelRunner CLI do równoległego uruchamiania do czterech testów API. Jeśli test API wywoła testy GUI, te również zostaną uruchomione.

Uelastyczniliśmy również testy UFT One w tym obszarze. Przykładowo, gdy test GUI, który jest uruchamiany przez ParallelRunner, wywoła test API, test API zostanie również uruchomiony. Wyniki testu interfejsu API są wyświetlane razem z pozostałymi wynikami przebiegu równoległego.

5. Rozszerzenie o testowanie aplikacji mobilnych

W połączeniu z wersją UFT Mobile 3.5, UFT One 15.0.2 wprowadza ulepszenia zaprojektowane w celu usprawnienia procesów i zwiększenia wydajności testowania aplikacji mobilnych. Ulepszenia obejmują:

Nagrywanie i uruchamianie testów aplikacji na Androida i iOS zbudowanych przy użyciu Google Flutter SDK

Dodawanie czasu urządzenia do raportu HTML

Śledzenie i raportowanie dodatkowych wskaźników urządzenia – jakości sygnału Wi-Fi, stanu termicznego i dostępnego miejsca na dysku

Określanie „Typu floty” w ustawieniach nagrywania i uruchamiania przy wyborze źródła AWS

Śledzenie lub wyróżnianie powiększonych stron internetowych – Chrome, Chromium Edge, Firefox, przeglądarka iOS UFTM i iOS Safari

6. Rozbudowanie technologii

UFT One 15.0.2 poprawia jego poziom testowania i łatwość użycia dzięki szeregowi nowych ulepszeń, w tym następującym technologiom:

Kluczowe technologie

 • Wykorzystanie nowej metody „JavaTable.GetCellRangeData”, do pobierania wartości zawartych w określonym obszarze tabeli Java
 • Obsługa kontrolek paska przewijania w aplikacjach JavaFX
 • Wykorzystanie metody „CloseTab” dla elementów sterujących na karcie JavaFX

Technologie SAP

 • Nowe obiekty do testowania internetowych aplikacji przeglądarkowych SAP w Chrome
 • Pełne wsparcie dla testowania obiektów testowych SAPUI5 przy użyciu Edge opartego na Chromium

Technologie oparte na sieci przeglądarkach WWW

 • Śledzenie lub zaznaczanie powiększonych stron internetowych: Chrome, Chromium Edge, Firefox
 • Obsługa automatycznych punktów kontrolnych stron w przeglądarkach Firefox lub Chrome
 • Używanie trybu nagrywania niskiego poziomu podczas nagrywania w przeglądarkach Firefox

7. Testowanie obiektów tekstowych

Obiekty oparte na tekście są teraz w pełni obsługiwane w tej wersji UFT One, zapewniając możliwość:

 • Dodawania obiektów testowe oparte na tekście do repozytorium obiektów
 • Rejestrowania kroków na obiektach testowych opartych na tekście
 • Tworzenie „punktów kontrolnych tekstowych i obszarów tekstu” oraz „wartości wyjściowych” na obiektach testowych opartych na tekście
 • Jednoznaczne opisanie obiektów testowych opartych na tekście, przy użyciu identyfikatorów porządkowych, takich jak lokalizacja, indeks i VRI
 • Używanie typowych metod, takich jak „Highlight”, „GetTOProperty” i „GetROProperty”

8. Nowoczesny interfejs i wygląd

UFT One 15.0.2 odświeża i unowocześnia wygląd, w tym kosmetyczne i estetyczne aktualizacje oparte na interfejsie użytkownika, które podkreślają łatwość użycia UFT One.

Motyw domyślny przeszedł wiele aktualizacji interfejsu użytkownika, w tym nowy ekran powitalny, menedżer dodatków, widok słów kluczowych i repozytorium obiektów.

W przypadku UFT One’s Dark Theme ulepszono:

 • Menedżera dodatków
 • Stronę startową
 • Widok słów kluczowych
 • Edytory repozytorium obiektów
 • Uruchamianie raportu wyników

9. Aktualizacja ciągłego testowania

UFT One 15.0.2 ulepsza swoje dotychczasowe wsparcie dla ciągłego testowania dzięki nowym możliwościom CI/CD oraz kontroli wersji.

Ulepszenia wtyczki CI/CD

UFT One 15.0.2 zapewnia następujące aktualizacje podczas pracy z serwerami CI/CD.

 • Jenkins: Teraz można definiować dane rejestracyjne ALM globalnie, na swoim serwerze Jenkins, zamiast definiować je osobno w każdym zadaniu. Ponadto opcje wtyczki Jenkins do ponownego uruchamiania zakończonych niepowodzeniem testów zostały przeprojektowane dla większej przejrzystości.
 • Azure DevOps: podczas uruchamiania testów UFT One na serwerze Azure DevOps można teraz wyświetlić szczegółowe wyniki testu w interfejsie użytkownika serwera Azure DevOps.
 • Bamboo: Teraz można przekazywać parametry wejściowe do testów UFT One, podczas uruchamiania ich z serwera Bamboo.

Obsługa kontroli wersji

UFT One 15.0.2 zapewnia następujące ulepszenia podczas korzystania z platform kontroli wersji.

 • Repozytoria obiektów: scalanie i rozwiązywanie konfliktów repozytoriów obiektów za pomocą narzędzia porównywania zasobów.
 • Biblioteki funkcji: Biblioteki funkcji zapisane jako pliki .qfl lub .txt są teraz kodowane jako UTF-8, co umożliwia porównywanie, łączenie i zarządzanie nimi w Git.

10. Tabela wsparcia nowych technologii

Główne technologie

 • Attachmate Extra! 9.5
 • Delphi 10.4 Sydney
 • DevExpress 20.1
 • IBM i Access Client
 • Java 14
 • Java 15.0.1
 • Microsoft Dynamics 365
 • OpenJDK 11
 • OpenJDK 14

Technologie SAP

 • SAP Fiori 1.78
 • SAP GUI 760 Patch 7
 • SAP NWBC Client 7.0 Patche 12 i 13
 • SAP Web Dynpro ASAP (WDA) 7.54
 • SAP S/4HANA 1909
 • SAP S4CRM 204

Technologie przeglądarkowe

 • Dojo 1.16
 • Chrome 83-86
 • Chromium Edge 84-86
 • Firefox 76
 • Firefox 78
 • Firefox ESR 78-82
 • Safari 14

Pozostałe technologie

 • Autopass 11.6.1
 • Eclipse 4.14
 • Eclipse 4.15
 • Windows 10 2004 Update

Więcej informacji

Kompletną listę nowości, aktualizacji i usprawnień można znaleźć w “What’s New” in UFT One 15.0.2 a także w Help Center Online, w dziale Product Availability Matrix.

Podsumowanie

W artykule opisaliśmy jedynie część nowych funkcjonalności UFT One 15.0.2. Więcej informacji można znaleźć pod zamieszczonymi powyżej odnośnikami.

Pełna wersja UFT One jest dostępna do natychmiastowego pobrania:

Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji. Chętnie pomożemy w wyborze. Skontaktuj się z nami.

Borland oferuje szeroki zakres rozwiązań pokrywający cały łańcuch dostarczania aplikacji. Rozwiązania Borland umożliwiają kontrolę nad stale rosnącym zróżnicowaniem i złożonością aplikacji, systemów i zespołów, pomagając osiągnąć najwyższą jakość oraz wydajność w każdym aspekcie procesu wytwarzania aplikacji.