Enterprise DevOps

icon box image

Wykorzystuj to, co działa

łącząc stare i nowe technologie już na etapie wprowadzania zmian.

icon box image

Zmniejszaj opóźnienia operacyjne

poprzez optymalizację procesu od momentu zlecenia aż do dostarczenia wartości biznesowej.

icon box image

Zwiększ zaufanie biznesu

poprzez jakość wytwórczą i bezpieczeństwo w każdej aplikacji.

icon box image

Zapewnij lepsze rezultaty

wykorzystując opinie i dane analityczne w celu ciągłego doskonalenia.

A w taki sposób to wszystko osiągniesz

Optymalizuj strumienie wartości

Dostosuj strumienie popytu do strategii biznesowej i zoptymalizuj procesy DevOps i zarządzanie, aby zapewnić wartość

Wykorzystuj elastyczne cykle testowe, które są do 50% szybsze i zmniejsz roczne koszty udostępniania testów nawet o 85% na środowisko za pomocą Project & Portfolio Management.

Wykorzystuj elastyczne cykle testowe, które są do 50% szybsze i zmniejsz roczne koszty udostępniania testów nawet o 85% na środowisko za pomocą Project & Portfolio Management.

Przejdź na ciągłą jakość i bezpieczeństwo

Testuj wcześnie i często w celu zmniejszenia ryzyka poprzez ciągłe wykrywanie wad i problemów z architekturą, z możliwością błyskawicznego identyfikowania ich źródeł.

Ciągłe testowanie dowolnej technologii w dowolnym środowisku i skracanie czasu wykonywania testów dzięki testowaniu funkcjonalnemu.

Popraw wrażenia użytkowników na dużą skalę, odkrywając wąskie gardła wydajności i wskazując ich główną przyczynę za pomocą testowania wydajności.

Szybko i wcześnie znajduj i usuwaj słabości zabezpieczeń za pomocą Application Security.

Przyspieszaj dostarczanie aplikacji

Rozwiązuj problemy związane z szybkim dostarczaniem aplikacji, likwidując podziały pomiędzy zespołami w całym procesie wdrażania.

Połącz procesy CI oraz CD, aby zarządzać, ustalać priorytety i mierzyć wartości za pomocą ALM Octane.

Zwiększaj niezawodność usług

Uprość procesy i spraw, aby pomiędzy zespołami operacyjnymi i programistów były one powtarzalne i niezawodne .

Osiągnij 99% powodzenia we wprowadzanych zmianach, zwiększ produktywność personelu o 30% i skróć czas realizowania zleceń serwisowych z 2 tygodni do 1-2 dni dzięki Service Management Automation.

Klienci Operations Bridge zauważyli 70-krotnie szybsze wykrywanie przyczyn źródłowych, 50% redukcję MTTR, lepszą obsługę klienta i obniżenie całkowitego kosztu operacji IT.

Modernizuj kluczowe systemy biznesowe

Unowocześniaj krytyczne dla biznesu systemy i procesy, aby sprostać dzisiejszym wymaganiom i oczekiwaniom.

Mainframe Modernization Solutions – modernizuj aplikacje, procesy dostarczania i infrastrukturę systemów IBM mainframe.

COBOL / Visual Cobol – modernizuj systemy COBOL przy użyciu współczesnych narzędzi i nowych platform.

Host Connectivity – zmodernizuj dostęp do aplikacji hosta i bezpieczeństwo danych.

Chcesz się dowiedzieć więcej o możliwościach DevOps?