Service Virtualization

Studio projektowe

Łatwo twórz symulacje zachowania aplikacji. Dzięki rozwiązaniom do wirtualizacji aplikacji możesz dotrzymywać harmonogramu programowania i testowania, nawet jeśli nie ma możliwości stworzyć ani przetestować rzeczywistych wersji aplikacji, systemów czy usług.

Wykreowane modele

Modeluj funkcjonalne działanie sieci i wydajności usług wirtualnych krok po kroku, za pomocą łatwych kreatorów. Nie ma potrzeby korzystania z tworzenia przez programistów wirtualnych wersji usług, które zachowują się tak, jak w środowisku produkcyjnym.

Dynamiczne zmiany

Łatwo modyfikuj modele danych, sieci i wydajności. Nie ma potrzeby programowania, aby uwzględnić zmiany warunków testowych i wymagań dotyczących wydajności.

Wsparcie różnych technologii

Wirtualizuj to, co ważne: twórz symulacje z szeroką gamą formatów komunikatów, typów transportowych, a nawet protokołów aplikacji ERP, aby przetestować wszystko, od najnowszej usługi internetowej do starszego systemu.

Zarządzanie z przeglądarki

Zarządzanie z dowolnego miejsca dzięki obsłudze ról użytkowników, profili i list kontroli dostępu. Swobodnie publikuj wirtualne wersje rzeczywistych komponentów i usług aplikacji na udostępnianej platformie do użytku w różnych zespołach.

Integracja z narzędziami do testowania

Łatwo konfiguruj i używaj usług wirtualnych w codziennych testach. Funkcje wirtualizacji usług są w pełni zintegrowane z LoadRunner, Performance Center, ALM i Unified Functional Testing.

Wirtualizacja usług to szybsza dostawa i wyższa jakość

Rozwiązanie Micro Focus Service Virtualization usuwa „czas oczekiwania” programowania i testowania, który może spowolnić dostarczanie aplikacji. Umożliwia zespołom łatwe tworzenie realistycznych symulacji zachowania usług.

Case Study

Sky używa wirtualizacji usług w przekształcaniu środowisk testowych

Wideo

Wirtualizacja usług pomaga poprawić stabilność i obniżyć koszty infrastruktury

Case Study

Duża instytucja finansowa zmniejsza złożoność i koszty dzięki wirtualizacji usług