Micro Focus Connect

Zarządzanie zmianą Agile w całym cyklu dostarczania aplikacji

Micro Focus Connect oferuje framework wtyczek do zintegrowania twoich obecnych narzędzi i zasobów z hubem firmy Micro Focus do Zarządzania Zmianą. Micro Focus Connect umożliwia synchronizację danych pomiędzy Micro Focus Hub i innymi repozytoriami czy klientami. Pełne możliwości zarządzania zmianą są natychmiast dostępne w momencie synchronizacji. Wliczają się w to między innymi wersjonowanie, rozgałęzianie, śledzenie, tagowanie czy raportowanie.

Pobierz Micro Focus Connect
Darmowa wersja 30-dniowa

Wypróbuj »

[divider type=”standard” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CONNECT?

Micro Focus Connect oferuje kompleksowe zintegrowanie rozwiązania ALM z różnych aplikacji, środowisk i narzędzi ALM. Jednocześnie Micro Focus Connect jest uniwersalnym hubem do zarządzania konfiguracją dla wszystkich zasobów wykorzystywanych w dostarczaniu oprogramowania.

Micro Focus Connect umożliwia konsekwentne wersjonowanie, raportowanie, tworzenie baseline’ów i traceabality dla wszystkich zasobów projektowych i komunikacji, stanowiąc pojedyncze źródło zawsze aktualnej informacji w zarządzaniu Agile. Możliwości zarządzania Agile oferowane przez rozwiązanie Micro Focus Connect odblokowują pełen potencjał twojego środowiska Agile, umożliwiając pełen wgląd w status projektów i przyspieszając czas dostarczania oprogramowania.

change_management_bannergeneric_2

[blank_spacer height=”20px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”thin” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”]
[fullwidth_text alt_background=”none” el_class=”margin-top-minus-20″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Dla wszystkich uczestników projektów

[/fullwidth_text]

Business-Analystx75

Kierownicy dewelopmentu

Micro Focus Connect zapewnia stałą integrację wszystkich repozytoriów ALM. Dzięki temu eliminuje złożoność zarządzania mieszaną siecią lokalnych integracji typu point-to-point i zapewnia elastyczność w komunikacji danych pomiędzy poszczególnymi narzędziami.

Developerx75

Inżynierowie QA

Skonsolidowany vidok aktywności umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników projektów rozszerzając możliwości całościowego zarządzania procesem Agile w organizacji.

Project-Managerx75

Administratorzy ALM

Micro Focus Connect oferuje spójne podejście do integracji wszystkich repozytoriów Agile oraz elastyczność w przemieszczaniu danych pomiędzy różnymi narzędziami i środowiskami.

[blank_spacer height=”20px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”thin” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [fullwidth_text alt_background=”none” el_class=”margin-top-minus-20″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Własności

[/fullwidth_text]

Kompleksowa integracja ALM

Micro Focus Connect oferuje dwustronną synchronizację zasobów i zależności pomiędzy osobnymi narzędziami w całym cyklu dostarczania oprogramowania. Do zasobów tych wliczają się między innymi kod źródłowy, wymagania, artefakty Agile i testy.

Integracja ALM poprawia widoczność aktywności w procesie dostarczania software’u dzięki zapewnieniu bezpośrednich powiązań pomiędzy zależnymi zasobami, takimi jak user stories i testy. Micro Focus Connect wzmacnia współpracę i komunikację pomiędzy uczestnikami projektu używającymi różnych narzędzi na różnych etapach procesu dostarczania oprogramowania.

integration300

Visibility300

Pełna widoczność i kontrola

Dzięki możliwościom technologii zarządzania konfiguracją rozwiązania StarTeam, jako centralnego koncentratora integracji zasobów, Micro Focus Connect umożliwia organizacjom wszechstronną kontrolę wersji, gałęzi, etykiet i raportów dla wszystkich zasobów całego cyklu dostarczania oprogramowania.

Dzięki Micro Focus Connect organizacje posiadają uniwersalne źródło wszystkich danych dotyczących aktywności wytwarzania oprogramowania dzięki możliwościom uniwersalnego raportowania i ustalania baseline’ów w ramach dowolnych asetów projektowych. Umożliwia to wszechstronny wgląd w dostarczania aplikacji we wszystkich projektach, zespołach i lokalizacjach, dzięki czemu uzyskujemy efektywniejsze zarządzanie defektami i jakością.

Funkcjonalne traceability

Narzędzia zarządzania Agile rozwiązania Micro Focus Connect wspierają konfigurowalne typy wymagań i ich wizualizacje oferując potężne traceability dla wszystkich dostarczanych zasobów. Do tego zaliczają się wymagania, zarządzanie zmianą, testy i artefakty Agile, nawet te zarządzane za pomocą rozrzuconych różnorodnych narzędzie ALM.

Traceability i przejrzystość artefaktów ze wszystkich obszarów cyklu dostarczania oprogramowania jest najważniejsze w promowaniu całościowej jakości w czasie procesu dewelopmentu aplikacji i systemów. Zespoły projektowe są w stanie nanosić dobrze uzasadnione zmiany, redukować ryzyka, zarządzać defektami i usprawniać swoją zwinność.

Interactivex300

integration300

Elastyczna struktura integracji

Korzystaj z API narzędzia Micro Focus Connector, aby szybko stworzyć konektor, jeżeli jeszcze takiego nie ma dla twoich narzędzi. Po podłączeniu skorzystaj z pliku mapowania, by skonfigurować każdy konektor w sposób odpowiedni dla swojego środowiska prywatnych i publicznych narzędzi. Sprawdź strony Micro Focus Community, aby zobaczyć najnowsze konektory.

Dzięki Micro Focus Connect każdy, kto jest zaangażowany w proces dostarczania oprogramowania, może teraz bezpośrednio partycypować i współpracować w działaniach programistycznych, wspierając współpracę i widoczność. Micro Focus Connect stanowi pojedyncze źródło rzetelnej informacji nawet w przypadku mocno rozproszonych i zróżnicowanych środowisk wytwórczych.

[blank_spacer height=”20px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”thin” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [fullwidth_text alt_background=”none” el_class=”margin-top-minus-20″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Specyfikacja

[/fullwidth_text]

Micro Focus Connect umożliwia synchronizację witalnych projektowych danych pomiędzy Micro Focus Hub a innymi repozytoriami czy klientami funkcjonującymi w organizacji. Pełne możliwości zarządzania zmianą są natychmiast dostępne pod względem zgromadzonych danych w momencie zsynchronizowania z Micro Focus Hub. Możliwości te obejmują wersjonowanie, rozgałęzianie, śledzenie powiązań, oznaczanie i raportowanie. Dzięki temu możliwe staje się uzyskanie środowiska do zarządzania i śledzenia wszystkich zasobów projektowych, bez względu na to, ile narzędzi i procesów jest w użyciu przez grupy projektowe.

Dowiedz się więcej »

[blank_spacer height=”20px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”thin” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [fullwidth_text alt_background=”none” el_class=”margin-top-minus-20″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Integracja

[/fullwidth_text]

Micro Focus Connect API

Jeśli nie ma konektora dla twoich narzędzi, skorzystaj z Micro Focus Connect API, by szybko stworzyć taki, jaki jest potrzebny. Po podłączeniu każdy konektor korzysta z pliku mapowania, aby twoje dokładne środowisko publicznych i prywatnych narzędzi było całkowicie wspierane.

Jira Connector

Połącz Jira Connector i Micro Focus Connect aby synchronizować obiekty z Jira z Micro Focus Hub zapewniając ich pełną widoczność w narzędziach Micro Focus . Przykładowy plik z konfiguracją umożliwi szybkie zmapowanie zasobów Agile z repozytorium Jira, które mogą być widoczne z narzędzi Caliber czy StarTeam Agile.

Git Connector

Zintegruj Git Connector z Micro Focus Connect, aby synchronizować gałęzie kodu źródłowego bezpośrednio z systemu Git z repozytorium rozwiązania Micro Focus StarTeam.

Subversion Connector

Subversion Connector może być używany w Micro Focus Connect do synchronizacji kodu źródłowego bezpośrednio z narzędzia Subversion z zasobami rozwiązania Micro Focus StarTeam.

Rally Connector

Połącz Rally Connector z Micro Focus Connect, aby synchronizować sprinty, historie, zadania i defekty z systemu Rally z Micro Focus Hub, aby zwiększyć widoczność artefaktów w narzędziach Micro Focus . Przykładowy plik z konfiguracją umożliwi szybkie mapowanie zasobów Agile z repozytorium Rally z asetami StarTeam Agile.

TFS Connector

Skorzystaj z TFS Connector, aby połączyć i synchronizować Team Foundation Server z Micro Focus Connect i dzięki czemu uzyskać pełną widoczność wszystkich zasobów TFS w narzędziach Micro Focus . Przykładowy plik z konfiguracją umożliwi szybkie mapowanie zasobów Agile z repozytorium TFS z asetami StarTeam Agile.

VersionOne Connector

Wykorzystaj VersionOne Connector z pakietu Micro Focus Connect, aby synchronizaować Sprinty, Epiki, elementy backlogu oraz defekty z VersionOne z Micro Focus Hub, umożliwiając ich widoczność w narzędziach Micro Focus . Przykładowy plik z konfiguracją umożliwi szybkie mapowanie zasobów Agile z repozytorium VersionOne z asetami StarTeam Agile.

Email Connector

Skorzystaj z połączenia Email Connector z pakietu Micro Focus Connect, aby synchronizować zawartość poczty elektronicznej z Micro Focus Hub jako wersjonowane zasoby w narzędziach Micro Focus . Przykładowy plik z konfiguracją umożliwi szybkie mapowanie emaili jako Concepts bezpośrednio do Micro Focus Rio.

AccuRev Connector

Użyj AccuRev Connector z pakietu Micro Focus Connect, aby synchronizować elementy z narzędzia AccuRev z elementami Micro Focus Change Management Hub. Przykładowy plik z konfiguracją umożliwia szybkie mapowanie zasobów Agile z repozytorium AccuRev z asetami StarTeam Agile.

[blank_spacer height=”20px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [divider type=”thin” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [fullwidth_text alt_background=”none” el_class=”margin-top-minus-20″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Sprawdź również

[/fullwidth_text]

StarTeam

StarTeam oferuje organizacjom światowej klasy zarządzanie zmianę Agile w wielu repozytoriach. Usprawnij swój workflow poprzez połączenie narzędzi, procesów i zespołów za pomocą centralnego repozytorium.

Dowiedz się więcej »

StarTeam Agile

StarTeam Agile oferuje wsparcie dla planowania sprintów, zarządzanie backlogiem i śledzenie w oparciu o metodologię SCRUM. Udostępnij swoim klientom dokładne wymagania Agile, które mają pełne odzwierciedlenie w pracach programistycznych.

Dowiedz się więcej »

[divider type=”standard” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [fullwidth_text alt_background=”none” el_class=”margin-top-minus-20″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Informacje dodatkowe

[/fullwidth_text]

MOŻLIWOŚCI

Odkryj, jakie funkcjonalności posiada Borland Connect i w jaki sposób mogą one pracować dla ciebie i twojej organizacji..

TECHNIKALIA

Zobacz pełną listę funkcjonalności i szczegółów technicznych narzędzia Borland Connect.

INTEGRACJA

Dowiedz się, jak możesz zintegrować Borland Connect z innymi systemami w swojej sieci i poza nią.

KLIENCI

Zobacz w jaki sposób Borland wspiera sukcesy przedsiębiorstw na całym świecie.

DOKUMENTACJA

Wszelkie pozostałe informacje znajdziesz tutaj, w bazie wiedzy na wyciągnięcie ręki.

WERSJA TRIAL

Pobierz i zainstaluj w pełni funkcjonalną bezpłatną wersję Borland Connect już dzisiaj.

[divider type=”standard” text=”Go to top” full_width=”yes” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”40px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [clients item_count=”50″ category=”All” carousel=”yes” carousel_auto=”yes” pagination=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”40px” width=”1/1″ el_position=”first last”]